Společnost Projekt Point, s.r.o.

Projektování pozemních staveb všech typů včetně technické a dopravní infrastruktury

projektpoint
 
6,5 m široká parcela s 6,5 m převýšením a zajímavý dům na ní. Povolujeme.
červenec 2017 | Oslavany

6,5 m široká parcela s 6,5 m převýšením a zajímavý dům na ní. Povolujeme.

červenec 2017 | Oslavany

Olšanům jsme navrhli nový kulturní dům.
červen 2017 | Olšany

Olšanům jsme navrhli nový kulturní dům.

červen 2017 | Olšany

Urbanisticko - architektonická studie návsi v Podolí se blíží k odevzdání.
únor 2017 | Podolí u Brna

Urbanisticko - architektonická studie návsi v Podolí se blíží k odevzdání.

únor 2017 | Podolí u Brna

Vstup do hlavního prostoru domu jsme orámovali dubovými prkny.
leden 2017 | Nová ves

Vstup do hlavního prostoru domu jsme orámovali dubovými prkny.

leden 2017 | Nová ves

Do námi navrženého rodinného domu tvoříme interiéry.
prosinec 2016 | Ivančice

Do námi navrženého rodinného domu tvoříme interiéry.

prosinec 2016 | Ivančice

Studie domu na poslední parcele uvnitř zástavby je hotová.
listopad 2016 | Vyškov

Studie domu na poslední parcele uvnitř zástavby je hotová.

listopad 2016 | Vyškov

Dům v zajímavé poloze na konci řady a přesto téměř na návsi bude mít dřevěnou fasádu.
srpen 2016 | Vyškov

Dům v zajímavé poloze na konci řady a přesto téměř na návsi bude mít dřevěnou fasádu.

srpen 2016 | Vyškov

Navrhli jsme obnovu autobusového nádraží. Cestující získají větší prostor pod střechou.
červen 2016 | Vyškov

Navrhli jsme obnovu autobusového nádraží. Cestující získají větší prostor pod střechou.

červen 2016 | Vyškov

Začínáme povolovat dům v nové části Pustiměře.
duben 2016 | Pustiměř

Začínáme povolovat dům v nové části Pustiměře.

duben 2016 | Pustiměř

Projekt Point

Společnost Projekt Point, s.r.o., poskytuje komplexní služby v oblasti architektury a projektování staveb. Díky odborným znalostem a individuálnímu přístupu navrhneme klientovi nejlepší architektonické, stavební, provozní a ekonomické řešení.

 

Záleží nám na vysoké profesní úrovni našich projektů, vstřícném jednání a dobrém jménu společnosti. Jsme rádi, když se k nám klient vrací a jeho doporučení je pro nás odměnou.

 

 

 

 

podpis
 Ing. Hynek Dvořáček

jednatel společnosti

Obce a města

Pro obce a města zajišťujeme komplexní projektové práce včetně součinnosti při žádosti o dotační tituly z národních a evropských fondů. Podporujeme obce v programu rozvoje venkova a trvale udržitelného rozvoje.

 

Více

Společnosti a podnikatelé

Pro společnosti a podnikatele nabízíme komplexní služby v oblasti projektování staveb, zejména bytových, průmyslových, zemědělských a potravinářských. Současně pro tyto stavby zpracováváme environmentální hodnocení s provozními a havarijními plány.

Více

Soukromé osoby

Rodinné domy a stavby spojené s bydlením navrhujeme vždy s ohledem na požadavky klienta a danou lokalitu. Vytváříme bydlení příjemné, provozně nenáročné a promyšlené. Provedeme Vás celým procesem stavby od prvních myšlenek až po kolaudaci.

Více

Obce a města

V rámci naší činnosti nabízíme obcím a městům celé spektrum služeb v oblasti pozemních staveb a technické infrastruktury. Jako doplňkové činnosti nabízíme poradenství v oblasti národních a evropských dotačních titulů. Naše partnerská společnost Projekt Point green, s.r.o., se zabývá ekologií a řeší projekty staveb v nezastavěném území. Tato souhra zajišťuje ekonomickou a ekologickou vyváženost našich projektů.

 

„Pochopení občanů a historie obce je prvním krokem k jejímu rozvoji“

 

 

Při zpracování projektů s účastí veřejnosti vždy spolupracujeme s občanskými sdruženími, místními akčními skupinami a v neposlední řadě se samosprávou obce. Snažíme se navrhnout taková řešení, která budou uživatelsky příjemná pro občany a ekonomicky únosná pro obec. Důraz klademe na historický vývoj obce, ale i současné trendy vycházející z programu obnovy vesnice.

 

 

K nejvýznamnějším oblastem projektování patří občanská vybavenost, jako jsou základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice, hřiště nebo kulturní domy. Neméně významnou část naší práce tvoří rekonstrukce historických památek.

 

Dopravní stavby jsou zastoupeny projektováním parkovišť, cyklistických a pěších stezek. V oblasti inženýrských sítí se zaměřujeme na vodovodní, kanalizační a plynovodní řady.

 

Pro informace z oblasti ekologie, pozemkových úprav, veřejné zeleně, revitalizace vodních ploch, dendrologických průzkumů a rekultivace území navštivte prosím stránky Projekt Point green, s.r.o.

 

Obce

Společnosti a podnikatelé

Při zpracování bytových komplexů nebo samostatných bytových domů klademe důraz nejen na příjemné bydlení pro budoucí uživatele ale i na ekonomickou stránku vlastní výstavby. Proto je součástí každého takového projektu studie proveditelnosti, která řeší finanční otázky a napomáhá optimalizovat stavbu. Zejména obsahuje výtěžnost projektu. Po této studii navazují kroky vedoucí k získání stavebního povolení, vlastní realizaci a prodeji bytů. Pro investora zpracováváme i marketingovou dokumentaci určenou pro realitní kanceláře a přímý prodej.

 

U průmyslových objektů dbáme na vysoký stupeň efektivity vlastního provozu, maximální využití všech ploch a optimalizaci dopravního řešení Při souladu všech těchto aspektů je možné docílit nejen snížení vstupních ale i provozních nákladů.

 

Optimálně navržený provoz umožňuje efektivní výkon podniku bez zbytečných výrobních prodlev.

 

Při řešení potravinářských provozů řešíme nejen vlastní stavbu ale i provoz a technologická zařízení v něm. Provoz navrhujeme tak, aby byl maximálně efektivní s nejvyššími požadavky na hygienické předpisy a eliminaci kritických bodů. K potravinářským stavbám zpracováváme havarijní a provozní plány včetně HACCAP.

 

V oblasti zemědělských staveb se zabýváme především živočišnou výrobou v oblasti chovu skotu, ovcí a koz. Tyto stavby navrhujeme s ohledem na welfare zvířat, systém ekologického zemědělství a ekonomičnost. Ke stavbám zpracováváme i návrhy ustájení, napájení, krmení, vyhrnování kejdy a další linky.

Společnosti a developeři

Soukromé osoby

Každé místo i člověk je jedinečný. To je heslo, podle kterého přistupujeme ke každé stavbě i klientovi. Na začátku projektu s Vámi chceme mluvit o Vašich představách o bydlení tak, abychom mohli vytvořit dům, ve kterém se Vám bude dobře žít. Této úvodní fázi věnujeme velkou pozornost neboť je rozhodující pro úspěch celé stavby.

 

Zdánlivá počáteční úspora a uspěchání vede k prodražení výstavby, ale i následného provozu.

 

 

Vysokou technickou kvalitu projektů zaručuje tým odborníků, kteří na projektu spolupracují již od počátku. Zpracujeme Vám veškeré podklady potřebné pro stavební úřad a Váš záměr projednáme s orgány státní správy a účastníky řízení tak, aby povolování proběhlo co nejrychleji a nejjednodušeji.

 

Zajistíme pro Vás geodetické zaměření stavby, ocenění nemovitosti soudním znalcem a pomůžeme s výběrem stavební firmy. V rámci naší činnosti navštěvujeme stavby a kontrolujeme kvalitu prací, materiály i financování tak, aby realizace dopadla co nejlépe a předešlo se nepříjemným problémům při jejím užívání.

Soukromé osoby
Všechny reference

Projekt Point, s.r.o.

 

 

e-mail: info@projektpoint.cz

tel.: +420 733 791 697

 

IČ: 29302242, DIČ: CZ29302242

Pazderna 362/24, Dědice, 682 01 Vyškov

 

ID datové schránky: 87g76rn

web: www.projektpoint.cz

 

Bankovní spojení 107-1330840277/0100 (KB)

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně: spisová značka 72 613

 
Copyright © 2013 Projekt Point, s.r.o.