Společnost Projekt Point, s.r.o.

Projektování pozemních staveb všech typů včetně technické a dopravní infrastruktury

projektpoint
 
6,5 m široká parcela s 6,5 m převýšením a zajímavý dům na ní. Povolujeme.
červenec 2017 | Oslavany

6,5 m široká parcela s 6,5 m převýšením a zajímavý dům na ní. Povolujeme.

červenec 2017 | Oslavany

Olšanům jsme navrhli nový kulturní dům.
červen 2017 | Olšany

Olšanům jsme navrhli nový kulturní dům.

červen 2017 | Olšany

Urbanisticko - architektonická studie návsi v Podolí se blíží k odevzdání.
únor 2017 | Podolí u Brna

Urbanisticko - architektonická studie návsi v Podolí se blíží k odevzdání.

únor 2017 | Podolí u Brna

Vstup do hlavního prostoru domu jsme orámovali dubovými prkny.
leden 2017 | Nová ves

Vstup do hlavního prostoru domu jsme orámovali dubovými prkny.

leden 2017 | Nová ves

Do námi navrženého rodinného domu tvoříme interiéry.
prosinec 2016 | Ivančice

Do námi navrženého rodinného domu tvoříme interiéry.

prosinec 2016 | Ivančice

Studie domu na poslední parcele uvnitř zástavby je hotová.
listopad 2016 | Vyškov

Studie domu na poslední parcele uvnitř zástavby je hotová.

listopad 2016 | Vyškov

Dům v zajímavé poloze na konci řady a přesto téměř na návsi bude mít dřevěnou fasádu.
srpen 2016 | Vyškov

Dům v zajímavé poloze na konci řady a přesto téměř na návsi bude mít dřevěnou fasádu.

srpen 2016 | Vyškov

Navrhli jsme obnovu autobusového nádraží. Cestující získají větší prostor pod střechou.
červen 2016 | Vyškov

Navrhli jsme obnovu autobusového nádraží. Cestující získají větší prostor pod střechou.

červen 2016 | Vyškov

Začínáme povolovat dům v nové části Pustiměře.
duben 2016 | Pustiměř

Začínáme povolovat dům v nové části Pustiměře.

duben 2016 | Pustiměř

Projekt Point

Společnost Projekt Point, s.r.o., poskytuje komplexní služby v oblasti architektury a projektování staveb. Díky odborným znalostem a individuálnímu přístupu navrhneme klientovi nejlepší architektonické, stavební, provozní a ekonomické řešení.

 

Záleží nám na vysoké profesní úrovni našich projektů, vstřícném jednání a dobrém jménu společnosti. Jsme rádi, když se k nám klient vrací a jeho doporučení je pro nás odměnou.

 

 

 

 

podpis
 Ing. Hynek Dvořáček

jednatel společnosti

Obce a města

Pro obce a města zajišťujeme komplexní projektové práce včetně součinnosti při žádosti o dotační tituly z národních a evropských fondů. Podporujeme obce v programu rozvoje venkova a trvale udržitelného rozvoje.

 

Více

Společnosti a podnikatelé

Pro společnosti a podnikatele nabízíme komplexní služby v oblasti projektování staveb, zejména bytových, průmyslových, zemědělských a potravinářských. Současně pro tyto stavby zpracováváme environmentální hodnocení s provozními a havarijními plány.

Více

Soukromé osoby

Rodinné domy a stavby spojené s bydlením navrhujeme vždy s ohledem na požadavky klienta a danou lokalitu. Vytváříme bydlení příjemné, provozně nenáročné a promyšlené. Provedeme Vás celým procesem stavby od prvních myšlenek až po kolaudaci.

Více

Obce a města

V rámci naší činnosti nabízíme obcím a městům celé spektrum služeb v oblasti pozemních staveb a technické infrastruktury. Jako doplňkové činnosti nabízíme poradenství v oblasti národních a evropských dotačních titulů. Naše partnerská společnost Projekt Point green, s.r.o., se zabývá ekologií a řeší projekty staveb v nezastavěném území. Tato souhra zajišťuje ekonomickou a ekologickou vyváženost našich projektů.

 

„Pochopení občanů a historie obce je prvním krokem k jejímu rozvoji“

 

 

Při zpracování projektů s účastí veřejnosti vždy spolupracujeme s občanskými sdruženími, místními akčními skupinami a v neposlední řadě se samosprávou obce. Snažíme se navrhnout taková řešení, která budou uživatelsky příjemná pro občany a ekonomicky únosná pro obec. Důraz klademe na historický vývoj obce, ale i současné trendy vycházející z programu obnovy vesnice.

 

 

K nejvýznamnějším oblastem projektování patří občanská vybavenost, jako jsou základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice, hřiště nebo kulturní domy. Neméně významnou část naší práce tvoří rekonstrukce historických památek.

 

Dopravní stavby jsou zastoupeny projektováním parkovišť, cyklistických a pěších stezek. V oblasti inženýrských sítí se zaměřujeme na vodovodní, kanalizační a plynovodní řady.

 

Pro informace z oblasti ekologie, pozemkových úprav, veřejné zeleně, revitalizace vodních ploch, dendrologických průzkumů a rekultivace území navštivte prosím stránky Projekt Point green, s.r.o.

 

Obce

Společnosti a podnikatelé

Při zpracování bytových komplexů nebo samostatných bytových domů klademe důraz nejen na příjemné bydlení pro budoucí uživatele ale i na ekonomickou stránku vlastní výstavby. Proto je součástí každého takového projektu studie proveditelnosti, která řeší finanční otázky a napomáhá optimalizovat stavbu. Zejména obsahuje výtěžnost projektu. Po této studii navazují kroky vedoucí k získání stavebního povolení, vlastní realizaci a prodeji bytů. Pro investora zpracováváme i marketingovou dokumentaci určenou pro realitní kanceláře a přímý prodej.

 

U průmyslových objektů dbáme na vysoký stupeň efektivity vlastního provozu, maximální využití všech ploch a optimalizaci dopravního řešení Při souladu všech těchto aspektů je možné docílit nejen snížení vstupních ale i provozních nákladů.

 

Optimálně navržený provoz umožňuje efektivní výkon podniku bez zbytečných výrobních prodlev.

 

Při řešení potravinářských provozů řešíme nejen vlastní stavbu ale i provoz a technologická zařízení v něm. Provoz navrhujeme tak, aby byl maximálně efektivní s nejvyššími požadavky na hygienické předpisy a eliminaci kritických bodů. K potravinářským stavbám zpracováváme havarijní a provozní plány včetně HACCAP.

 

V oblasti zemědělských staveb se zabýváme především živočišnou výrobou v oblasti chovu skotu, ovcí a koz. Tyto stavby navrhujeme s ohledem na welfare zvířat, systém ekologického zemědělství a ekonomičnost. Ke stavbám zpracováváme i návrhy ustájení, napájení, krmení, vyhrnování kejdy a další linky.

Společnosti a developeři

Soukromé osoby

Každé místo i člověk je jedinečný. To je heslo, podle kterého přistupujeme ke každé stavbě i klientovi. Na začátku projektu s Vámi chceme mluvit o Vašich představách o bydlení tak, abychom mohli vytvořit dům, ve kterém se Vám bude dobře žít. Této úvodní fázi věnujeme velkou pozornost neboť je rozhodující pro úspěch celé stavby.

 

Zdánlivá počáteční úspora a uspěchání vede k prodražení výstavby, ale i následného provozu.

 

 

Vysokou technickou kvalitu projektů zaručuje tým odborníků, kteří na projektu spolupracují již od počátku. Zpracujeme Vám veškeré podklady potřebné pro stavební úřad a Váš záměr projednáme s orgány státní správy a účastníky řízení tak, aby povolování proběhlo co nejrychleji a nejjednodušeji.

 

Zajistíme pro Vás geodetické zaměření stavby, ocenění nemovitosti soudním znalcem a pomůžeme s výběrem stavební firmy. V rámci naší činnosti navštěvujeme stavby a kontrolujeme kvalitu prací, materiály i financování tak, aby realizace dopadla co nejlépe a předešlo se nepříjemným problémům při jejím užívání.

Soukromé osoby
Všechny reference

Administrativní budova na Cejlu

administrativni budova cejl ulice
administrativni budova cejl sirsi vztahy
administrativni budova cejl situce
administrativni budova perter
administrativni budova cejl patro
administrativni budova cejl rez
administrativni budova cejl pohled
administrativni budova cejl dvur
administrativni budova cejl centrum
administrativni budova cejl kancelar
administrativni budova cejl byt
administrativni budova cejl vstup
administrativni budova cejl model
místo     Brno
typ studie
rok 2015
tým Martin Pavlun, Milan Drechsler
vizualizace Radim Kyncl
stav  projekt
velikost   1 350 m2
náklady  -
klient  

 

Donedávna opomíjená, nejchudšími ze společnosti vyloučenými lidmi obývaná ulice nepůsobí dojmem, že přímo navazuje na upravené centrum Brna. Díky několika novým projektům z poslední doby se lokalita, kam se po setmění nechodí, začíná měnit. Navrhujeme stavbu, která zacelí jednu z proluk rozlámané jižní hrany ulice. Dům patří do města a sebevědomě se k němu hlásí. Průmyslové areály, které často dobíhají až k ulici, necháváme za zdí našeho pozemku. Jednoduché hmoty stavby respektují okolí. Obchodní parter komunikuje s ulicí, rastr kancelářských

Projekt Point, s.r.o.

 

 

e-mail: info@projektpoint.cz

tel.: +420 733 791 697

 

IČ: 29302242, DIČ: CZ29302242

Pazderna 362/24, Dědice, 682 01 Vyškov

 

ID datové schránky: 87g76rn

web: www.projektpoint.cz

 

Bankovní spojení 107-1330840277/0100 (KB)

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně: spisová značka 72 613

 
Copyright © 2013 Projekt Point, s.r.o.